From the BlogSubscribe Now

Referens Mikael Pettersson

Mikael

Frank har gett mig förmånen att få se andra människors utveckling och att få utvecklas själv i hans närvaro. Frank berör och med den värme som Frank ger låter han oss uppskatta livet på ett sätt som man i vuxen ålder oftast inte tror är möjligt. Att se omvärlden på ett nytt sätt där man medvetet lärt sig att lyssna till sin kropp och själ för att med full potential kunna leva i ett flöde opåverkad av tid och rum. Helt enkelt; att vara.

Mikael Pettersson, Ljudproducent

Frank has given me the privilege to see other people’s development and to develop myself in his presence. Frank touches and with the warmth Frank gives he lets us appreciate life in a way that you as adults usually do not think is possible. Seeing the world in a new way that deliberately taught to listen to their body and mind to full potential to live in a flow unaffected by time and space. Simply: to be.

Mikael Pettersson, Sound Producer